ఇతరుల పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉన్నవారికే మా-ఆఫిసులో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని 

ఓ యువకుడు ఓ మంచి ఉద్యోగం కోసం ఓ పెద్ద కంపెనీకి ఇంటర్వూకు వెళ్ళాడు.
చక్కగా అన్ని పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు…………

చివరి పరీక్షకు డైరెక్టరు దగ్గరికి వెళ్ళాడు.

డైరెక్టరు : నీవు చదువుకునే రోజుల్లో ఏదైనా స్కాలర్షిప్ వచ్చిందా?

యువకుడు: లేదండీ! మా అమ్మ-నాన్నగార్లె అన్ని ఫీజులు కట్టెవారు…….

డైరెక్టరు: మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుంటారు?

యువకుడు: ఖాళీ-సిసలు పాత-ఇనుము వెస్ట్-పేపర్ ప్లాసిటిక్-స్క్రాప్ చిన్న-చిన్న-వ్యాపారములు చేసి అదే పనిని వృ త్తిగా  మార్చుకొని నన్ను చదివించారు…….

డైరెక్టరు: అయితే నీ చేతులను ఒకసారి నాకు చూపించు.

యువకుడు: తన చేతులను చూపించాడు……..

అవి చాలా సున్నితంగా నాజూకుగా సుతి-మెత్త్తగా   ఉన్నాయి.

డైరెక్టరు: నువ్వు ఎప్పుడైన నీ తల్లిదండ్రులకు వారు చేసే పనిలో  సహాయపడ్డావా?

యువకుడు: లేదండీ! వారు నన్ను కష్టపడనివ్వకుండా మంచిగా చదువుకునిమంచి ఉద్యోగం సంపాదించమని చెప్పేవారు…..నేను అలాగే చేశాను.

డైరెక్టరు: నిజంగా నువ్వు ఈ ఉద్యోగానికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నావాడివి.

కానీ నాదొక చిన్నవిన్నపం. చేస్తాను అంటేనే చెపుతాను.

యువకుడు: తప్పకుండా చేస్తాను చెప్పండి సర్.

డైరెక్టరు: ఈరోజు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత మీ తల్లిదండ్రులకు మూడు-రోజులు విరామము ఇచ్చి…..

వారు చేసే పనిని నీవు సర్రిగ్గా మూడు-రోజులు చేసి…..రా! తప్పకుండా నువ్వు ఈ ఉద్యోగంలో చేరవచ్చు….

యువకుడు: అలాగే సర్. అని.. తల్లిదండ్రులకు సహాయపడటానికి వెళ్లి  వారిని చూడగానే విపరీతంగా ఏడ్చాడు…..

ఆ-చేతులు కాయలుగట్టి………

కాళ్లకు-చేతులకు సీసవక్కలు- ఇనుపసమాను ముక్కలు కుచ్చి 

రక్తం కారుతూ……. గరుకుగా…….చాలా ఘోరంగా కనపడ్డాయి.

ఆ చేతులలో తన మొహాన్ని పెట్టి  వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు…..వారి కష్టాన్ని తలచుకుని వారు చేసే పనిని తానే అ-మూడు-రోజులు

తల్లిదండ్రుల మీద-ఉన్న ప్రేమతో…. ఇష్టముతో…. కష్టపడి తన-డైరెక్టరు పెట్టిన పరీక్షను పూర్తి చేసాడు.

మరుసటిరోజు ఆఫీసుకు కాళ్లకు-చేతులకు సీసవక్కలు-ఇనుపసమాను ముక్కలు కుచ్చిన వాటికీ డాక్టర్-వద్ద ప్రథమ-చికిత్స చేయిన్చుకొని కళ్ళల్లో నీళ్ళతో వెళ్ళి ….

ఆ డైరెక్టరు పాదాలకు నమస్కరించాడు….”

మీరు నా కళ్ళు తెరిపించారు సర్!

నా తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని నాకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు.

మీరు నాకు ఈ ఉద్యోగాన్ని ఇస్తే వారిని కంటికి రెప్పలా ఏ లోటూ లేకుండా కాపాడుకుంటాను”

దానికి డైరెక్టరు ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు……”

ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల కష్టం తెలిసిన వారికే ఆఫీసులోని పై అధికారుల కష్టాలు అర్థంఅవుతాయి.

కాబట్టి ఇతరుల పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉన్నవారికే మా-ఆఫిసులో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని నీకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా కూడా ఇలాంటిచిన్న పరీక్ష పెట్టడం జరిగింది…

నీవే ఈ ఉద్యోగానికి 100% అర్హుడవు.

కాబట్టి డబ్బులు పెట్టి మనల్ని చదివిస్తున్నారుకదా అని విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టకుండాఅసలు ఆ ఫీజుకు కట్టడానికి తల్లిదండ్రులు పడే కష్టాన్ని ఒక్కసారి తలచుకుని చక్కగాచదువుకుని ప్రయోజకులు కండి.

ఆల్ ది బెస్ట్………….🌷🌹🌻

ఈ-కథ అందరి అమ్మ-నాన్నలకు అంకితం…

నచ్చితే పాటించండి

🙋 🙏 🙌 🙋 🙏 🙌 🙋 🙏 🙌 🙋 🙏 🙌

Published by

shareinfo2017com

I want to share information to others who need in All criteria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s